Wat te doen met vervallen medicatie? 

Vervallen en/of ongebruikte geneesmiddelen horen niet thuis in je apotheekkastje. Gooi ze niet zomaar in de vuilnisbak en spoel ze zeker niet door het toilet. Anders komen ze via de riolering in sloten en rivieren terecht. Dat is slecht voor het waterleven. 

Om te vermijden dat geneesmiddelenresten schade toebrengen aan mens en milieu kan je je vervallen of niet meer gebruikte medicatie terugbrengen naar je apotheek. Wist je dat de apotheken in ons land op die manier elk jaar honderden tonnen geneesmiddelenafval inzamelen… en veilig laten vernietigen?

Jij kan dus zeker je steentje bijdragen aan het milieu door je vervallen of ongebruikte geneesmiddelen terug te brengen naar de apotheek. maar opgelet: het is belangrijk dat je die medicatie vooraf correct sorteert. Kijk alvast hiernaast op de afbeelding voor de eerste richtlijnen .