Bekijk je graag samen met ons jouw medicatieschema? 

Heb je vragen rond jouw medicatieschema? 
Heb je moeilijkheden bij de inname van bepaalde geneesmiddelen? 
Heb je graag dat we eens extra nagaan of er interacties zijn tussen jouw huidige medicatie en de medicatie bij jou thuis? 
Dan zitten we graag met jou samen! 
Daarnaast vragen we ook graag aan je arts om je meest recente bloedonderzoek te delen met ons, op die manier kunnen we ook alle farmacologische aspecten op voorhand bespreken met je arts. 
Maak je afspraak via info@apotheek-desaedeleer.be