Leveringsvoorwaarden


Algemene informatie

1.1 De verkoopsvoorwaarden bepalen het aanbod, de verkoop en de levering van alle producten van of namens Pharmaceutica en zijn van toepassing op alle gelijkaardige transacties tussen Pharmaceutica en de klant. De klant erkent bekend te zijn met en aanvaardt de volledige versie van de verkoopsvoorwaarden. De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt.

1.2 Deze verkoopsvoorwaarden zijn onmiddellijk van kracht. Ze zijn op ieder moment onderhevig aan veranderingen die onmiddellijk effect zullen hebben en zonder voorafgaande verwittiging van kracht zullen zijn.

1.3 De betekenis van de term 'Producten' in de verkoopsvoorwaarden is: het afgewerkte product klaar voor verkoop waarvan een beperkte beschrijving is weergegeven.

ART 1 – PRIJZEN

De prijzen op de website worden uitgedrukt in euro. Alle prijzen zijn BTW inbegrepen. De leverings- en verzendingskosten worden aangegeven op het einde van het order, bovenop de prijzen van de geselecteerde producten.

De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling. Wanneer de prijs zou stijgen of dalen tussen het order en de levering, of als er een fout zou optreden bij ingave op de website dan zal de klant geïnformeerd worden en zal overeengekomen worden om het product aan de correcte prijs te leveren.

ART 2 – BESCHIKBAARHEID

De orders worden uitgeleverd volgens beschikbare voorraden. Als één van de bestelde producten niet in voorraad is, wordt U binnen de 5 dagen na datum van uw bestelling per email verwittigd. Er wordt ook aangegeven binnen welke periode het product zou kunnen worden aangeleverd.

De producten worden geleverd na ontvangst van de betaling. Vertragingen in de levering kan in geen geval leiden tot annulatie van het order of enige ander compensatie.

ART 3 – HERROEPINGSRECHT, TEVREDEN OF TERUGBETAALD

De klant heeft 7 kalenderdagen (bedoeld in artikel L 121-20 van het consumentenrecht) om door te geven aan dat het product niet voldoet en zal teruggestuurd worden. Het product wordt op kosten van de klant teruggestuurd, altijd samen met de inkoopontvangst. Alleen producten die nieuw, volledig en in originele ongeopende verpakking zitten (goederen verpakt in verzegelde potten of blisters kunnen alleen worden geretourneerd als de klant deze niet geopend heeft) kunnen worden geretourneerd. Een beschadigd product wordt niet terugbetaald. Als het item dat is geretourneerd onvolledig of beschadigd is, dan zal geen terugbetaling of vervanging worden gedaan en het product blijft ter beschikking van de klant in ons magazijn. Het zal niet opnieuw worden verstuurd. De bovenstaande termijnen beginnen te lopen vanaf de dag na ontvangst van de bestelling. De terugbetaling wordt gedaan door bank transfer naar de rekening van de klant die hij zal opgeven. Het herroepingsrecht geldt niet voor professionals.

ART 4 – GARANTIE

Een retour moeten geschieden via de post of elke andere vervoerder. De klant zal ervoor zorgen dat de producten tegen alle schade, veroorzaakt tijdens het vervoer, worden beschermd. Als de producten zijn beschadigd of verloren gegaan tijdens het vervoer, kan alleen de koper in beroep gaan tegen de vervoerder die hij heeft ingehuurd. De verzendkosten zullen worden gedragen door de klant. Houd er rekening mee dat de garantie geldt niet voor compensatie voor schade te wijten aan externe oorzaken (ongevallen, schok, bliksem, ...) of door een fout van de klant die voortvloeit uit incorrect gebruik.

Daarom wordt de klant gevraagd om de informatie op het etiket van het product, in detail te lezen.

ART 5 – BESCHERMING VAN PRIVACY EN PERSOONLIJKE INFORMATIE

De gegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 December 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent dat: persoonlijke gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt om te reageren op verzoeken om informatie die u hebt verstrekt. Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens en de nauwkeurigheid van deze wet te raadplegen. Rapporteer eventuele fouten en deze zullen worden gecorrigeerd. Om dit te doen, neem contact op met de beheerder van de site.

Wij verplichten ons tot de meest uitgebreide veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van deze persoonlijke gegevens die u ons meedeelt.

ART 6 - TOEPASSING

Onze verkopen zijn onderworpen aan het Nederlands recht en alleen huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing, behalve door speciale overeenkomst. Alle andere voorwaarden die zouden worden ingediend zijn ongeldig. Het plaatsen van een bestelling, impliceert de aanvaarding door de klant van zowel onze algemene voorwaarden en onze speciale verkoopsvoorwaarden.

ART 7 – TRANSPORT

Transportkosten worden gedragen door de koper. Ongeacht de methode van verzending en de plaats van levering worden de producten altijd op risico van de geadresseerde verzonden, zodra zij ons magazijn verlaten.

In geval van vermeende schade of verlies van de producten, brengt de geadresseerde een schadeverslag uit na ontvangst aan de chauffeur.

ART 8 – COMPLAINTS

Alle opmerkingen of klachten met betrekking tot onze levering moeten naar ons verstuurd worden binnen acht dagen na ontvangst van de producten om in aanmerking te komen.

ART 9 - RECHTBANK

Enkel de rechtbank van Antwerpen is bevoegd op regel in eventuele geschillen die zich tussen de partijen kunnen voordoen.

ART10 - EXPORT

Bij levering zal Pharmaceutica niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die het gevolg is van eventuele vernietiging, verlies, inbeslagneming, vernieling of beschadiging van de producten als gevolg van de controle van de invoer, het ontbreken van goedkeuringen, productinspecties, douanerechten of andere omstandigheden die verband houden met de uitvoer en verzending van de producten.